Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

463

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Ghi nhận của ban truyền thông trường Cao đẳng Y Dược Nam Định, ngày hôm qua 27/5 Thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số 06/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022. Qua nội dung chỉ đạo của thủ tướng đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong trạng thái bình thường mới, trong đó có đề Xây dựng phương án tổ chức thi cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Nội dung chỉ thị chỉ đạo Bộ GD&ĐT

Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, để Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 được triển khai an toàn, minh bạch, khách quan, nghiêm túc và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi.

Cụ thể, Bộ sẽ phải ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ thi THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ ngành GD Mầm non; chịu trách nhiệm về: đề thi; cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các quy định, thông tin cần thiết về các kỳ thi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và chấm thi trắc nghiệm bằng máy tính thống nhất toàn quốc bảo đảm an toàn, chính xác; tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ ngành Giáo dục Mầm non.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học: công khai đề án, phương thức tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tuyển sinh bảo đảm công bằng, minh bạch. Phân công, điều động, viên chức, giảng viên tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại các địa phương theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi của địa phương bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng bao gồm: tổ chức đăng ký dự thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại địa phương; bảo đảm các quy định phòng, chống dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự, xây dựng phương án tổ chức thi cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh phù hợp thực tế, bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, của Thanh tra Chính phủ bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế.

Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Chỉ đạo các bộ, ngành liên quan:

Chỉ thị số 06/CT-TTg cũng yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyển sinh các trình độ của giáo dục nghề nghiệp; chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công bố công khai đề án, phương thức tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tuyển sinh bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với ngành GD triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT xây dựng phương án tổ chức thi cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; chỉ đạo các cơ sở y tế ở Trung ương và địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch, khám chữa bệnh cho thí sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tin tức kịp thời, đầy đủ, chính xác về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ hạ tầng viễn thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo Bác sĩ Phùng Mạnh Cường Bác sĩ Phùng Mạnh Cường